Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017
19:30 – 19:45: Διάλεξη
«Obstructive sleep apnea increases retinopathy risk »
Η αποφρακτική υπνική άπνοια αυξάνει την πιθανότητα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.
Ομιλήτρια: Περράκη Άννα MD, Ph.D Οφθαλμίατρος