Πρεσβυωπία

Τι είναι

Η πρεσβυωπία αφορά σε όλους τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 40-45 ετών.Επιδεινώνεται έως την ηλικία των 60. Όσο μεγαλώνουμε, ο φακός του ματιού χάνει την ευκαμψία του. Ως αποτέλεσμα είναι η προοδευτική δυσκολία εστίασης στα κοντινά αντικείμενα, κυρίως στο διάβασμα.

Μέθοδοι Θεραπείας

Η σύγχρονη τεχνολογία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές στην προσαρμοστικότητα του φυσικού μας φακού αλλά είναι σε θέση να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε αρκετές περιπτώσεις με διάφορες εναλλακτικές λύσεις που εξατομικεύονται σε κάθε περίπτωση.

Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει μέθοδος θεραπείας τησ πρεσβυωπίας, που να μας ξαναφέρει την όραση των 20 χρόνων. Όλες οι υπάρχουσες μέθοδοι που υφίστανται στον κόσμο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας της οφθαλμολογίας απαιτούν κάποιο συμβιβασμό. Εννοείται πως υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης χωρίς τη χρήση των γυαλιών για μακριά και κοντά σε μεγάλο ποσοστό των δραστηριοτήτων αλλά όχι όλων.

Οι πλέον χρησιμοποιούμενες μέθοδοι θεραπείας της πρεσβυωπίας είναι:

  • Γυαλιά
  • Φακούς επαφής
  • LASER PresbyMAX, είναι μια νέα ασφαλής και αποτελεσματική πρόταση για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. Αποτελεί μια πρωτοποριακή μέθοδο διόρθωσης της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, του αστιγματισμού αλλά και της πρεσβυωπίας.
  • Εγχείρηση καταρράκτη και εξάλειψη της πρεσβυωπίας με ένθεση ενδοφθάλμιων φακών κατάλληλης διοπτρικής δυνάμεως. Η συχνότερη χρησιμοποιούμενη θεραπεία είναι η μέθοδος του MONOVISION ή η ένθεση πολυεστιακού ενδοφακού. MONOVISION σημαίνει ότι δημιουργούμε μια κατάσταση κατά την οποία βλέπουμε καλά μακριά με τον ένα οφθαλμό και κοντά με τον άλλο. Ο εγκέφαλος μπορεί και προσαρμόζεται σε μικρές διαφορές οπτικής οξύτητας στα δύο μάτια. Έτσι διορθώνουμε την μυωπία (με υποδιόρθωση του ενός οφθαλμού) ή διορθώνουμε την υπερμετρωπία (με υπερδιόρθωση του ενός οφθαλμου). Κατά συνέπεια ο ασθενής απαλλάσσεται από την εξάρτηση των γυαλιών στην καθημερινότητά του.
  • Ενδοστρωματικές θήκες (Intrastromal Pockets) Η νέα πρόσέγγιση στη διόρθωση της πρεσβυωπίας με γρήγορη την ανάκτηση της όρασης.