Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος

  • YAG LASER περιφερική ιριδοτομή

Γίνεται σε μάτια που ανατομικά έχουν μεγάλη πιθανότητα να πάθουν οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Είναι προληπτική επέμβαση και ‘ανοίγει’ δίοδο ανατομικά στην ίριδα, ώστε να μην συσσωρευτεί το υγρό του ματιού και προκληθεί οξύ γλαύκωμα με ολέθρια αποτελέσματα στην όραση του ασθενούς.

  • LASER Selective Laser Trabeculoplasty SLT Επιλεκτική Laser Τραμπεκουλοπλαστική

Το SLT είναι ένα μη θερμικό laser που στοχεύει στα κύτταρα της μελανίνης στη γωνία του ματιού.  Με την θεραπεία αυτή επεμβαίνουμε στην ανατομία του αποχετευτικού συστήματος του ματιού και διευκολύνεται η εκροή του υδατοειδούς υγρού. Για να υπενθυμίσουμε το μάτι έχει σταθερή πίεση όταν διατηρείται σε ισορροπία η παραγωγή και αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού. Λόγω του ασφαλούς μηχανισμού δράσης, είναι δυνατή η επανάληψη της θεραπείας σε περίπτωση που αρχικά λειτουργεί και κατόπιν αυξάνεται η πίεση και πάλι.

Λαμβάνει χώρα στο  νοσοκομείο χωρίς να χρειάζεται η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Μειώνει κατά περίπου 25-30% την πίεση. Σε ποσοστό 10-20% των ασθενών που υποβάλλονται σε αυτή την θεραπεία δεν έχει αποτέλεσμα οπότε και συστήνεται η χειρουργική θεραπεία της τραμπεκουλεκτομής, η τοποθέτηση βαλβίδας κλπ.