Κερατόκωνος

Τι είναι

Ο κερατόκωνος είναι μια μη φλεγμονώδης, προοδευτική διαταραχή κατά την οποία ο κερατοειδής λαμβάνει κωνοειδές σχήμα. Αυτό προκαλεί ανώμαλο αστιγματισμό στα πρώτα στάδια της νόσου. Συνήθως προσβάλλονται και οι δύο οφθαλμοί σε ποσοστό 85% των περιπτώσεων. Δυστυχώς η αιτιολογία δεν είναι σαφής: η κληρονομικότητα παίζει κάποιο ρόλο αλλά οι πιο πολλοί ασθενείς δεν έχουν ιστορικό κερατόκωνου στην οικογένεια τους. Η συσχέτιση με συστηματικές παθήσεις όπως σύνδρομο Ehlers-Danlos, σύνδρομο Marfan, σύνδρομο Down, ατοπία αλλά και εαρινή επιπεφυκίτιδα, η μελαγχρωματική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι πιθανή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το συνεχώς τρίψιμο των ματιών και οι σκληροί φακοί επαφής αποτελούν προδιαθεσικοί παράγοντες.

Τα συμπτώματα

  • Η μείωση της όρασης με συνεχώς αυξανόμενη μυωπία και αστιγματισμού με επακόλουθες συχνές αλλαγές στα γυαλιά
  • Η αυξανόμενη ευαισθησία στο φως
  • Η θολή όραση που δεν μπορεί να διορθωθεί με γυαλιά
  • Δυσκολία νυχτερινής οδήγησης με παραθλάσεις και μονόφθαλμη μυωπία
  • Πόνος στα μάτια
  • Απότομη μείωση όρασης και οφθαλμικό άλγος (ύδρωπας)

Τα συμπτώματά του εμφανίζονται αρχικά στις ηλικίες των 18 με 23 ετών. Ο κερατόκωνος εξελίσσεται γρήγορα μέχρι την ηλικία των 30 ετών περίπου, και συνήθως σταθεροποιείται μετά την ηλικία των 35 ετών. Σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να προκληθεί δραματική μείωση της όρασης.

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και την τοπογραφία του κερατοειδούς. Η τελευταία είναι η εξέταση επιλογής για να τεθεί η διάγνωση. Είναι ανώδυνη, γρήγορη και εύκολα επαναλαμβάνεται για την παρακολούθηση της πάθησης.

Ποία είναι η θεραπεία

  • Οι αεροδιαπερατοί (ημίσκληροι) φακοί επαφής είναι η πρώτη μέθοδος διόρθωσης της όρασης για της ήπιες περιπτώσεις.

  • Ενδοκερατικοί δακτύλιοι (INTACS). Με τη μέθοδο INTACS αναδιαμορφώνεται ο κερατοειδής χιτώνας. Αποτελούνται από δυο μικροσκοπικούς πλαστικούς ημικύκλιους σωλήνες τους οποίους ο γιατρός τοποθετεί ανάμεσα στις στοιβάδες του κερατοειδή εξωτερικά της οπτικής ζώνης. Με αυτόν τον τρόπο ο κερατοειδής γίνεται πιο επίπεδος βελτιώνοντας την ικανότητα των ανθρώπων που πάσχουν από μυωπία να βλέπουν καθαρά. Οι δακτύλιοι βρίσκονται σε στιβάδα κάτω από την επιφάνεια του κερατοειδούς έτσι ώστε να μην ενοχλούν το μάτι. Μπορούν να αφαιρεθούν ή να αντικατασταθούν αν κριθεί απαραίτητο.

  • Μεταμόσχευση κερατοειδούς. Αυτή η θεραπεία προτείνεται σε προχωρημένο κερατόκωνο με ουλοποίηση και εκτεταμένη λέπτυνση κερατοειδούς.