ΩΧΡΑ ΚΗΛΙΔΑ

Πάθηση

Η ωχρά κηλίδα βρίσκεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, ο οποίος είναι ένας φωτοευαίσθητος ιστός στο πίσω κομμάτι του ματιού μας. Τα φωτεινά ερεθίσματα και οι εικόνες μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα στον αμφιβληστροειδή χιτώνα και μεταφέρονται μέσω νευρικών οδών στον εγκέφαλο.Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς (ΗΕΩ) είναι μια πάθηση που σχετίζεται με τη μεγάλη ηλικία και καταστρέφει προοδευτικά την κεντρική όραση. Η κεντρική όραση είναι απαραίτητη για να βλέπει κανείς καθαρά τα αντικείμενα και είναι βασική για καθημερινές δραστηριότητες όπως το διάβασμα και η οδήγηση.

Η ΗΕΩ εμφανίζεται σε δύο μορφές: την Υγρή και την Ξηρή ΗΕΩ.

Η Υγρή ΗΕΩ εμφανίζεται όταν παθολογικά αγγεία διαρρέουν κάτω από την ωχρά. Η συλλογή αίματος και υγρού έχει σαν αποτέλεσμα να ανασηκώνεται η ωχρά από τη φυσιολογική θέση της.

Η πτώση της όρασης της ωχράς γίνεται ραγδαία. Ένα πρώιμο σύμπτωμα της υγρής ΗΕΩ είναι ότι οι ευθείες γραμμές εμφανίζονται κυματιστές! Εάν προσέξετε κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξεταστείτε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ από τον οφθαλμίατρο.
Η Ξηρή ΗΕΩ εμφανίζεται όταν τα φωτοευαίσθητα κύτταρα στην ωχρά καταστρέφονται σιγά σιγά, έτσι ώστε σταδιακά να μειώνεται η όραση.Καθώς η πάθηση χειροτερεύει παρατηρείται ένα θολό σημείο στο κέντρο της όρασης. Υπάρχει δυσκολία στην αναγνώριση των προσώπων. Επίσης ο ασθενής χρείαζεται περισσότερο φως για να εκετελέσει τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η ΗΕΩ δεν προκαλεί καθόλου πόνο. Συνήθως εξελίσσεται τόσο αργά που οι ασθενείς δεν παρατηρούν αλλαγή στην ορασή τους. Σε μερικές περιπτώσεις η πάθηση εξελίσσεται τόσο γρήγορα που οι ασθενείς μπορεί να χάσουν την κεντρική τους όραση σε εβδομάδες. Στην Υγρή μορφή οι ευθείες γραμμές παρουσιάζονται κυματιστές ή τα γράμματα ‘ανακατεύονται’ στο διάβασμα. Στην Ξηρή μορφή, που είναι και η πιο συνηθισμένη (90% του συνόλου της ΗΕΩ) συμβαίνει μείωση της όρασης που δεν διορθώνεται με γυαλιά και ένα σκοτεινό σημείο στο κέντρο της όρασης.

  • Η προχωρημένη ηλικία. Άτομα πάνω από τα 60 , διατρέχουν σαφώς υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες.
  • Κάπνισμα.
  • Φυλή. Οι λευκοί παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες απώλειας όρασης σε σχέση με τους έγχρωμους.
  • Φύλο. Οι γυναίκες φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.
  • Παχυσαρκία. Αυξάνει τον κίνδυνο μετάβασης από τα πρώιμα στάδια της νόσου στα προχωρημένα.

* Οικογενειακό Ιστορικό. Όσοι έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού με ΗΕΩ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η διάγνωση της ΗΕΩ γίνεται κατά τη διάρκεια μιας ολοκληρωμένης οφθαλμολογικής εξέτασης, που πρέπει να περιλαμβάνει: πλήρη οφθαλμολογική εξέταση με απαραίτητη τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας, τη βυθοσκόπηση, τονομέτρηση και παρακλινικές εξετάσεις όπως φλουροαγγειογραφία, αγγειογραφία με ινδοκυανίνη και τομογραφία οπτικής συνοχής (OCT).

Στην Υγρή μορφή καμμία από τις υπάρχουσες θεραπείεςδεν προσφέρει απόλυτη ίαση και η πάθηση μπορεί να προχωρήσει παρά την σωστή θεραπεία!

  • Το θερμικό LASER. Με τη θεραπεία αυτή καταστρέφονται τα παθολογικά αγγεία αλλά ταυτόχρονα καταστρέφεται και ο υγιής ιστός που βρίσκεται πάνω από τα αγγεία αυτά.
  • Φωτοδυναμική θεραπεία.PDT Σε αντίθεση με την προηγούμενη θεραπεία η φωτοδυναμική καταστρέφει επιλεκτικά τα παθολογικά αγγεία αφήνοντας ανέπαφο τον φυσιολογικό ιστό. Με τη θεραπεία αυτή περιορίζεται η απώλεια όρασης αλλά δεν αποκαθιστά την απώλεια που ήδη έχει συμβεί. Επίσης η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί. Ένα φάρμακο, η βερτεπορφίνη ενίεται στο μπράτσο. Στη συνέχεια η οφθαλμίατρος εφαρμόζει φως στο μάτι με τη χρήση ενός ειδικού φακού για 1 σχεδόν λεπτό. Το ειδικό αυτό φως ενεργοποιεί το φάρμακο, το οποίο τότε αποφράσσει τα παθολογικά αγγεία.
  •  Ενέσεις με αντιαγγειογενετικούς παράγοντες.(anti-Vegf). Τα καινούργια αυτά φάρμακα ενίονται στο μάτι που πάσχει και είναι παράγοντες που δεσμεύουν τον παράγοντα VEGF, ο οποίος έχει βρεθεί ότι είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξητων παθολογικών αγγείων. Συνήθως θα χρειαστούν πολλές ενέσεις που θα πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά μήνα. Το μάτι αναισθητοποιείται πριν από την ένεση και η διαδικασία αν και είναι ολιγόλεπτη γίνεται υπό άσηπτες συνθήκες, στο χειρουργείο.

Στην ξηρή μορφή, στα προχωρημένα στάδια καμία θεραπεία δεν μπορεί να βοηθήσει. Στα ενδιάμεσα στάδια υπάρχει θεραπεία η οποία μπορεί να μειώσει ενδεχομένως τον κίνδυνο να εξελιχθεί η νόσος. Η θεραπεία βασίζεται στη χρόνια καθημερινή χρήση συμπληρωμάτων διατροφής που είναι γνωστά με τον όρο AREDS, (από το όνομα της μελέτης που βασίζεται η χρήσης τους) και είναι αντιοξειδωτικές ουσίες.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ
Η ανάλυση των δεικτών προδιάθεσης και δεικτών προστασίας γίνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο.Η ανάλυση δεικτών προστασίας γίνεται στους πάσχοντες και η ανάλυση δεικτών

προδιάθεσης και προστασίας στους συγγενείς πρώτου βαθμού και σε αυτούς που δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς.

Καλέστε μας στο (+30) 210 6124007 ή στείλτε mail...