Αντιμετώπιση πρεσβυωπίας με τεχνολογία αιχμής (Lasik-PresbyMAX)

Μετά την ηλικία των 45 ετών, σταδιακά ελαττώνεται η ικανότητα μας να βλέπουμε γρήγορα και καθαρά ένα γραπτό κείμενο, το κινητό μας και γενικότερα αντικείμενα, σε κοντινή απόσταση!  Είναι μια φυσιολογική διαδικασία απώλειας της προσαρμογής, η γνωστή σε όλους πρεσβυωπία. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία μέθοδος, θεραπεία, χειρουργική ή όχι που να μιμείται τη φύση και να την αντικαθιστά και να βλέπουμε γρήγορα και εύκολα σε όλες τις αποστάσεις, όπως ένας νέος. Απ’ όλες τις επεμβατικές μεθόδους που έχουν εφαρμοστεί έως τώρα για την αντιμετώπιση αυτής της ‘δυσάρεστης’ πρεσβυωπίας, η πλέον εξατομικευμένη και τελειοποιημένη επιστημονικά και τεχνολογικά είναι η εφαρμογή Excimer Laser που ονομάζεται Femtosecond LASIK PresbyMAX. Με το πρεσβυωπικό Lasik και με το πρόγραμμα  PresbyMAX (Schwind) μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ‘απώλεια’ της ικανότητας της προσαρμογής σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να απαλλαγούμε από τα πρεσβυωπικά γυαλιά για το μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι σμίλευσης του κερατοειδούς με LASER. Ο κερατοειδής είναι το πρόσθιο διάφανο τμήμα του ματιού, μπροστά από την ίριδα και την κόρη και το οποίο αν και αποτελεί το 5% του πάχους όλου του ματιού, προσδίδει τα 2/3 της διαθλαστικής δύναμης ολόκληρου του ματιού.

Διατίθεται υψηλής ακρίβειας σχεδιασμός εξατομικευμένης θεραπείας, γιατί οι απαιτήσεις και η προσωπικότητα του κάθε ατόμου πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αναστρεψιμότητας εάν το αποτέλεσμα μετά από το laser δεν είναι το επιθυμητό από τον ασθενή!

Οι 3 θεραπευτικοί τύποι LASIK που διατίθενται είναι οι εξής:

  1. PresbyMAX Monocular, η θεραπεία γίνεται μόνο στο ένα μάτι και επιτυγχάνεται εξαιρετική μακρινή όραση.
  2. PresbyMAX Hybrid, ικανοποιητική όραση σε όλες τις αποστάσεις.
  3. PresbyMAX μ-monocular, με σκοπό κυρίως την άριστη αποκατάσταση της κοντινής όρασης.

To Excimer Laser PresbyMAX δίνει νέο σχήμα στον κερατοειδή σε διαφορετικές ζώνες για κοντά, ενδιάμεση και μακρινή όραση. Ο εγκέφαλος τότε συλλέγει ποια ζώνη χρειάζεται να συλλέξει για να δει πιο καθαρά!

Είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, που η αρχή λειτουργίας της είναι ίδια με αυτή των πολυεστιακών φακών.  Η διαδικασία της επέμβασης είναι η εξής:

  • Πρώτα με τη βοήθεια του Femtosecond laser διαχωρίζεται ένας κρημνός και ο οποίος αναδιπλώνεται
  • εν συνεχεία με το Excimer Laser σχηματοποιείται το στρώμα του κερατοειδούς: σε κάθε μάτι το κεντρικό σημείο του κερατοειδούς σμιλεύεται για την καλύτερη κοντινή όραση και η περιφερειακή περιοχή για την μακρινή όραση. Έτσι δημιουργείται υψηλή ποιότητα όρασης σε όλες τις αποστάσεις με μεγάλο βάθος πεδίου.
  • Ο κρημνός επανατοποθετείται στην αρχική του θέση και αυτόματα προσκολλάται χωρίς ράμμα.

Η μέθοδος του Femtosecond Lasik ως θεραπεία για τις αμετρωπίες (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό) χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 2000. Ενώ η  θεραπεία και της κοντινής όρασης με το Lasik PresbyMAX σχεδιάστηκε το 2013. Αυτό σημαίνει ότι πλέον μπορεί να λάβει χώρα ταυτόχρονη θεραπεία της συνυπάρχουσας μυωπίας, αστιγματισμού ή υπερμετρωπίας και πρεσβυωπίας.

Θεωρείται μια άριστη θεραπεία εκλογής για την αποκατάσταση της αρχικής και όψιμης πρεσβυωπίας σε ασθενείς οι οποίοι έχουν έως +4.00 υπερμετρωπία έως +4 βαθμούς μυωπία έως -4. Γίνεται χρήση πολύπλοκου μαθηματικού μοντέλου, που προβλέπει την μετεγχειρητική έκβαση, αποφεύγοντας έτσι τα πιθανά μετεγχειρητικά προβλήματα. Η ασφαλής αυτή επέμβαση και η γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς, την καθιστά, την πιο πολλά υποσχόμενη μέθοδο αντιμετώπισης αμετρωπιών και της πρεσβυωπίας μέχρι σήμερα. Αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά Laser για διόρθωση της πρεσβυωπίας.

Τα πλεονεκτήματα είναι:

  • Η καλή διόφθαλμη όραση
  • Η δυνατότητα επανάληψης σε βάθος χρόνου όταν η πρεσβυωπία θα έχει προχωρήσει περισσότερο στον ίδιο ασθενή
  • Μπορεί να γίνει τόσο σε πρώιμη όσο και σε όψιμη πρεσβυωπία
  • Είναι εφικτή και η διόρθωση σε ψευδοφακικούς ασθενείς, δηλαδή σε ασθενείς που έχουν κάνει επέμβαση καταρράκτη στο παρελθόν.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να σταματήσει την επιδείνωση της πρεσβυωπίας επειδή δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πρεσβυωπίας αιτιολογικά. Δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα μέθοδος που να μπορεί να αντικαταστήσει την προσαρμογή του φακού, δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το μεγαλείο της φύσης! Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην απεξάρτηση από τα πρεσβυωπικά γυαλιά!