Ο κερατόκωνος είναι μια μη φλεγμονώδης, προοδευτική  λέπτυνση και κωνική διόγκωση του κερατοειδούς χιτώνα. Σε αρχικό στάδιο διαστρεβλώνει την όραση και αυξάνει την ευαισθησία στο έντονο φως.

[accordions id=”205″]