ΓΕΝΙΚΑ: Το γλαύκωμα είναι μια ασθένεια του οπτικού νεύρου, που συχνά συνδέεται με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση και μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική απώλεια του περιφερικού οπτικού πεδίου και ακόμη σε τύφλωση.

Είναι η δεύτερη παγκοσμίως αιτία μη αναστρέψιμης τύφλωσης στον κόσμο. Συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα νωρίς στην πορεία του, οπότε και μπορεί να διαγνωστεί μόνο με τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο και εργαστηριακό έλεγχο.

[accordions id=”207″]