ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΑ) (VISUAL FIELDS TESTING)

ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οπτικά πεδία

Κατά τον έλεγχο των οπτικών πεδίων ‘χαρτογραφείται’ η ορατή έκταση του χώρου, που γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή. Είναι η μελέτη της περιφερικής όρασης του ασθενούς, γύρω από το κεντρικό σημείο προσήλωσης. Η εξέταση γίνεται από ειδικό μηχάνημα με εξελιγμένο αλγόριθμο, (ανάλυση Huphrey), το οποίο εμφανίζει φωτεινά σημεία άλλοτε άλλης φωτεινής έντασης τόσο στην κεντρική περιοχή του θόλου της οθόνης όσο και στην περιφερική αυτής. Ο ασθενής «ειδοποιεί» το μηχάνημα πατώντας ένα μπουτόν σε κάθε λάμψη. Η εξέταση γίνεται με κάθε μάτι χωριστά.

Πολλές και σημαντικές παθήσεις χαρτογραφούνται στην εξέταση αυτή ως ‘στενώσεις’, ‘σκοτώματα’, μείωση της φωτεινής ευαισθησίας.

  • Το Γλαύκωμα,
  • Η Οπτική Νευρίτιδα
  • Οι παθήσεις της υπόφυσης
  • Οι όγκοι του εγκεφάλου
  • Οι νευρολογικές παθήσεις, όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, αυξημένη ενδοκράνιος υπέρταση κλπ
  • Αιμορραγικά ή ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια
  • Ασθενείς που βρίσκονται υπό αγωγή φαρμάκων που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε ωχρά, οπτικό νεύρο (Plaquenil) και πολλές άλλες παθήσεις.