ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΘΛΑΣΗ

ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Εξέταση με Διάθλαση

Η μέτρηση της ικανότητας του ματιού να διακρίνει το μικρότερο αντικείμενο σε δεδομένη απόσταση. Γίνεται -παγκοσμίως- με πίνακα αριθμών των οποίων το μέγεθος μειώνεται στο οπτότυπο του Snellen. Ο έλεγχος της οπτικής οξύτητας γίνεται με κάθε μάτι χωριστά. Έλεγχος γίνεται και για την κοντινή όραση. Σε μικρά παιδιά χρησιμοποιούνται και σχήματα ή ζωγραφιές. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς πίνακες οπτοτύπων σε ηλεκτρονικούς.

Σκοπός της διάθλασης είναι ο ακριβής προσδιορισμός του διαθλαστικού σφάλματος του ασθενούς: μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός και συνδυασμός αυτών και φυσικά έλεγχος της πρεσβυωπίας. Οι σωστές μετρήσεις είναι σημαντικές τόσο για την εκτέλεση των γυαλιών/φακών επαφής από τον οπτικό όσο και για την προεγχειρητική μελέτη για την χειρουργική διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών (με LASER ή με επέμβαση καταρράκτη).

Η διάθλαση είναι μέρος της οφθαλμολογικής διαγνωστικής εξέτασης και πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό. Ένα εξειδικευμένο όργανο, το φορόπτερο έχει πλήρως αντικαταστήσει τον δοκιμαστικό σκελετό, καθώς έχει ενσωματωμένους τους φακούς -σφαιρικούς και κυλινδρικούς. Η διάθλαση πραγματοποιείται από την ίδια την οφθαλμίατρο. Η βέλτιστη, λειτουργική αλλά και καλά ανεκτή ‘διόρθωση’ με γυαλιά ή φακούς επαφής του ασθενούς είναι το αποτέλεσμα μιας καλής διάθλασης και η οποία θεωρείται ‘τέχνη’!

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα παιδιά θα πρέπει για να γίνει σωστή διάθλαση να χρησιμοποιηθούνε μυδριατικές σταγόνες (μεγέθυνση της κόρης των ματιών με οφθαλμικές σταγόνες) για να παραλύσει η προσαρμογή του ματιού και έτσι να γίνει σωστή μέτρηση. Το ίδιο ισχύει και τους υποψήφιους για διαθλαστική επέμβαση.

Η επίμαχη μυδρίαση δεν είναι μόνο σημαντική για την μέτρηση των γυαλιών αλλά και για την ολοκληρωμένη εξέταση των ματιών, σε οποιαδήποτε ηλικία. Η υπομονή από μέρους του ασθενούς είναι σημαντική για μια πλήρη, σωστή οφθαλμολογική εξέταση.

Οπτότυπο

Οπτότυπο