ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ

Βυθοσκόπηση

Βυθοσκόπηση είναι ο έλεγχος του βυθού του ματιού και γίνεται με την χρήση μυδρατικών σταγόνων (που μεγαλώνουν την κόρη του ματιού και θολώνουν την όραση όσο διαρκεί η δράση αυτών: περίπου 1-2 ώρες).

Η εξέταση γίνεται στην σχισμοειδή λυχνία, ο ασθενής είναι καθιστός και η εξέταση ολοκληρώνεται και με την χρήση ειδικού μεγεθυντικού φακού και λεπτή δέσμη φωτός!

Με την βυθοσκόπηση εξετάζονται όλα τα μέρη του ματιού: φακός, υαλοειδές, αμφιβληστροειδής- ωχρά κηλίδα αγγεία και οπτικό νεύρο. Είναι ευνόητο ότι η πλήρης οφθαλμολογική εξέταση δεν ολοκληρώνεται χωρίς τη βυθοσκόπηση.

Παθήσεις όπως καταρράκτης, ωχροπάθεια, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, αποκόλληση υαλοειδούς, αμφιβληστροειδούς, ρωγμή αμφιβληστροειδούς, απόφραξη αμφιβληστροειδικής φλέβας, γλαύκωμα και πάμπολλες άλλες δεν είναι εφικτό να τεθεί η διάγνωσή τους χωρίς την πολύτιμη βυθοσκόπηση.

Εννοείται ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος εξέτασης και θολώνει την όραση του ασθενούς για μικρό χρονικό διάστημα-ώρες- αλλά είναι αναγκαία.