ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ

ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ

Υπερηχητική Βιομετρία

Βιομετρία είναι η εξέταση που υπολογίζεται το αξονικό μήκος του βολβού. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της δύναμης του ενδοφακού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την επέμβαση του καταρράκτη και είναι υψίστης σημασίας για το επιτυχημένο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, δηλαδή την απαλλαγή του ασθενούς από τα γυαλιά! Είναι ανώδυνη και ολιγόλεπτη εξέταση χωρίς ακτινοβολία.

Γίνεται με δύο διαφορετικής τεχνολογίας μηχανήματα:

  1. Μηχάνημα που χρησιμοποιεί υπέρηχο (Α-υπερηχογραφία)
  2. Μηχάνημα με Οπτική Συμβολομετρία (IOL-Master).

Με αυτή την μέτρηση, εκτός από την μέτρηση του αξονικού μήκους του ματιού είναι δυνατόν να μετρηθούν και οι καμπυλότητες του κερατοειδούς, το βάθος του προσθίου θαλάμου και το πλάτος του κερατοειδούς. Επιπλέον -πολύ σημαντικό- διαθέτει διαφορετικές φόρμουλες υπολογισμού του ενδοφακού σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση στο παρελθόν (LasikPRK) ή έχουν υποβληθεί σε βιτρεκτομή και το μάτι τους έχει έλαιο σιλικόνης (μετά από επέμβαση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς).